نرم افزار گنجینه لغات – راهنمایی برای جدول دوستان

این نرم افزار یک گنجینه ای برای ثبت بانک لغات فارسی به فارسی میباشد.بطوری که بعد از اضافه کردن میتوانید با استفاده از قابلیت جستجو به ان لغت دست یابید. همچنین حدود ۱۰۰۰ لغت اولیه در خود نرم افزار موجود است.   لینک دانلود برنامه